Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Problemen met het afbouwen van antidepressiva

De documentaire “Stoppen met de pillen” brengt aan het licht dat patiënten die antidepressiva slikken vaak in de problemen komen als ze er weer mee willen stoppen.
Gevolg hiervan is dat mensen jarenlang medicijnen blijven slikken die ze niet (meer) nodig hebben.
Medicijnen die evengoed een enorm effect hebben op de manier waarop je in het leven staat, en die vaak ook bijwerkingen hebben op de korte, zowel als de langere termijn.

De documentaire laat zien dat huisartsen het meestal te druk hebben om patiënten te begeleiden bij het gebruik van antidepressiva.
Mensen krijgen antidepressiva jarenlang op herhaalrecept mee, zonder dat gekeken wordt of dat nog wel wenselijk is.
Ook bij de afbouw krijgen ze vaak geen goede begeleiding.

Onttrekkingsverschijnselen bij afbouw

Op het moment dat een patiënt bij de huisarts komt met de wens om af te bouwen, krijgt die een standaard afbouwschema mee. Dit schrijft over het algemeen een vrij snelle afbouw voor, met grote stappen om de 14 dagen.
Hoewel dit in veel gevallen goed werkt, zijn er ook mensen die een langzamer afbouwschema nodig hebben, soms veel langzamer.

Dat komt doordat afbouwen onttrekkingsverschijnselen met zich meebrengt, zoals angst, verwarring, zweten, nachtmerries, slaapproblemen, hoofdpijn, duizelingen, “schokjes” in het hoofd. Deze onttrekkingsverschijnselen, en de mate waarin ze optreden, zijn voor iedereen anders.

Op het moment dat de onttrekkingsverschijnselen te zwaar worden, krijgt de patiënt van de huisarts vaak het advies de medicatie weer op te hogen, of gaat dat van schrik zelf doen. Met als gevolg dat het gebruik wordt voortgezet.
Vaak worden onttrekkingsverschijnselen gezien als een teken dat de patiënt de medicijnen toch nog nodig heeft, terwijl het hierbij puur om ontwenning gaat.
De drempel om weer een afbouwpoging te doen wordt zo steeds hoger.
Terwijl het enige wat nodig is, een aangepast afbouwschema is.

Taperingstrips

Aangepaste afbouwschema’s, en de daarbij horende pillen in kleinere doses, zijn te krijgen in de vorm van ‘taperingstrips’, te bestellen bij taperingstrip.nl.
Voor de taperingstrips worden pillen op maat gemaakt, in de precieze dosis die de patiënt nodig heeft om goed te kunnen afbouwen, steeds in een reeks per maand.
Fabrikanten van antidepressiva hebben geen baat bij het op de markt brengen van pillen in kleinere doseringen om afbouw te vergemakkelijken. De productie van taperingstrips is daardoor een zaak van kleine schaal en hogere kosten.

Weigering van vergoeding door zorgverzekeraars

Onderzoek toont aan dat 70% van de mensen die problemen ondervinden met de afbouw van antidepressiva, met behulp van taperingstrips wél met succes kunnen afbouwen.
Zorgverzekeraars weigeren echter de taperingstrips te vergoeden.
En omdat veel mensen de taperingstrips eenvoudigweg niet zelf kunnen betalen, moeten ze medicijnen blijven slikken die ze niet nodig hebben, en die een enorm effect hebben op hun lichaam en leven.

Bekijk de documentaire bij de NPO: “Stoppen met de pillen” 

Update 20-05-2021: De Groene Amsterdammer publiceerde ook een goed en kritisch artikel over het gebruik en misbruik van antidepressiva.
Lees het hier: Tollend over straat.