Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Psychotherapie Miek van Dongen

We hebben allemaal wel eens een periode waarin het minder gaat, en we met stress, onzekerheid, somberheid, woede of angst te maken hebben. Vaak kom je er zelf weer uit. Soms is het gevoel zo sterk, of duurt het zo lang, dat je het in je eentje niet redt.
Een therapeut kan je helpen om er iets aan te doen.

In mijn praktijk help ik je met lichtere tot zware vormen van psychische problemen.
Ik richt me niet alleen op symptomen, negatieve gedachten of gedragspatronen, maar op een grondige verandering. Daarmee kun je je leven weer op een vrije manier vormgeven.

Er is een reden waarom je reageert zoals je doet – in een sessie onderzoeken we dit. Dat is niet alleen gericht op inzicht, maar ook op je ervaring: Wat voel je? Wat doet de situatie met je? Welke neigingen heb je? Welk effect heeft jouw reactie op de situatie?
Vaak zijn je reacties gebaseerd op pijn en angst. Die kunnen oud of recent zijn; we onderzoeken hoe ze je hier en nu blokkeren. Ik ondersteun je om door de blokkade heen te komen, en dat kan allerlei verschillende vormen krijgen.
Je kunt dezelfde situatie dan op een nieuwe manier beleven en krijgt meer keuzevrijheid om met pijn om te gaan. We transformeren pijn en angst naar een nieuwe vorm, nieuwe ervaring.
En nieuwe ervaringen hebben we nodig om een gevoel van levendigheid, zin en ontwikkeling te krijgen.

Mijn hoofdspecialisaties zijn (Master-) Gestalttherapie, Integratieve Psychotherapie (Mastertherapeut ECP) en EMDR:

Gestalttherapie

Gestalttherapie is een ervaringsgerichte vorm van psychotherapie. Uitgangspunt is dat je ervaringen nodig hebt om te ontwikkelen en veranderen. Je kunt nog zoveel inzicht hebben in je situatie en de oorzaken ervan, dat betekent nog niet dat je er iets aan kunt veranderen.
Op basis van vroegere situaties heb je manieren ontwikkeld om met de wereld om te gaan. Die kunnen vertrouwd zijn, maar belemmeren je vaak ook. In de therapie onderzoeken we hoe je met spannende situaties hebt leren omgaan en ontwikkelen we nieuwe vormen die beter aansluiten bij je verlangens en op je omgeving. Oude spanning komt aan het licht, wordt verwerkt en je komt vrijer in je leven te staan.
In de therapie richten we ons op de wisselwerking van lichaam, emoties en gedachten, en tussen jou en je omgeving tijdens een ervaring. Belangrijk instrument in de Gestalttherapie is de relatie tussen jou en je therapeut.

Integratieve Psychotherapie

Uit onderzoek naar de effectiviteit van verschillende therapieën blijkt dat de factor die het meest bijdraagt aan het succes van therapie, de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en therapeut is.
In de Integratieve Psychotherapie vormt die relatie dus de basis. In die samenwerking worden verschillende vormen van psychotherapie gecombineerd, al naar gelang iedere unieke situatie het vraagt.
Vanuit mijn achtergrond in de Integratieve Psychotherapie kan ik inzichten en methoden uit verschillende psychotherapeutische stromingen toepassen, zoals Gestalttherapie, schematherapie, systeemtherapie, – eventueel mindfulness based – cognitieve gedragstherapie, Transactionele Analyse en EMDR, die ieder voor zich hun waarde hebben bij het aanpakken van problemen. Sommige therapievormen hebben een specifieke toepassing (zoals EMDR bij traumaverwerking), andere werken over het hele spectrum van problemen waar mensen mee kunnen kampen (zoals – master niveau – Gestalttherapie).

EMDR

Trauma kan zo diep ingrijpen in je wezen en leven dat ik wanneer nodig, om het verwerkingsproces te ondersteunen, naast traumabehandeling door Gestalttherapie ook EMDR inzet.
EMDR is een bekende, effectieve methode om nare ervaringen (trauma’s) te verwerken.
Meer informatie over EMDR en de problemen waarbij je het kunt inzetten vind je op emdr.nl.