Informeer je goed, als je overweegt medicijnen te gaan gebruiken

Depressie en angst kunnen ontzettend zwaar zijn om mee om te gaan. Soms helpen medicijnen dan om je te ondersteunen, terwijl je in therapie aan verandering werkt. Medicijnen pakken de pijn niet aan, maar dempen die eerder. Zonder therapie hebben medicijnen dus niet zoveel zin en houden ze een probleem alleen maar in stand, door…

Lees verder

Angst als verpakt verlangen

“Liefde kan niet zonder angst bestaan. Maar wat is angst? Een prikkel die erop wijst dat er iets belangrijks aan de hand is….” “Angst is feitelijk niets anders dan een prikkel die zegt dat er iets heel belangrijks aan de hand is. We interpreteren angst als iets dat slecht is en vooral: als iets waarvoor…

Lees verder