Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Supervisie

Ik geef supervisie aan psychologen, therapeuten van alle modaliteiten, coaches, counselors en andere werkers in de geestelijke gezondheidszorg.

In ons vak kom je op intieme en intensieve manier in aanraking met de pijn, angst en onzekerheden van cliënten. Daarin kom je natuurlijk ook jezelf tegen, als hulpverlener en als mens.
We kunnen het gevoel hebben dat we het als hulpverlener allemaal moeten weten en niet onzeker mogen zijn. Dat we geen boosheid, verdriet, machteloosheid, of schaamte mogen voelen. Dat maakt dan dat we er alleen mee blijven, en zelf niet de nodige ondersteuning krijgen, waar we die we aan onze patiënten of cliënten wel willen geven.

Als we onze eigen ervaringen in therapie niet serieus nemen, kunnen we overbelast raken, of zelfs secundair getraumatiseerd raken.
We gaan daarmee ook voorbij aan signalen die waardevol zijn in het therapeutische proces.
Soms betekent het ook dat we, uit zelfbescherming, deel worden van het probleem van de cliënt en in de therapie patronen herhalen waar de ander juist onze hulp bij zoekt. Patronen die in de therapeutische relatie natuurlijk ook gaan spelen.

Als supervisor kan ik je helpen om:
 • Je eigen ervaringen tijdens een sessie als waardevolle informatie te zien, en hiermee te werken in het therapeutisch proces.
 • Te onderzoeken wat je nodig hebt om jezelf te ondersteunen, en voor je grenzen te zorgen.
 • Te onderzoeken welke, eventueel psychopathologische, processen er spelen in het contact tussen jou en je cliënt en hoe je daarbinnen kunt navigeren, zodat je in plaats van oude patronen te herhalen, samen nieuwe vormen kunt vinden.
 • Deze processen te duiden binnen de bredere context van systeem en maatschappij.
 • Ervaringen uit je eigen leven als rijkdom mee te nemen in je werk.
 • Psychopathologische processen te duiden.
Mijn werk als supervisor kenmerkt zich onder andere door:
 • Experimentele en ervaringsgerichte benadering.
  We praten niet alleen over de situaties die je tegenkomt, maar kunnen ze op allerlei manieren ervaringsgericht onderzoeken. Bijvoorbeeld door te verkennen hoe belichaamde patronen spelen in de therapeutische situatie, door te werken met polariteiten, rollenspel, opstellingen, werk met metaforen.
 • Dialogische benadering
  De relatie tussen jou als supervisant en mij als supervisor is belangrijk. Mijn benadering is collegiaal, niet autoritair. De relatie is daarnaast een waardevol instrument in het proces.
  We verkennen parallelprocessen, en er is ondersteuning op existentieel niveau.
 • Werken vanuit verschillende perspectieven: intra-persoonlijk, relationeel (intersubjectief), en veld-georiënteerd
  • de intra-persoonlijke benadering is gericht op het onderzoeken van en interveniëren in de ervaringen en handelingen van de supervisant zelf. We werken aan inzicht in de (eventueel psychopathologische) processen die bij cliënten kunnen spelen, en hoe daarmee om te gaan als hulpverlener.
  • in de relationele (intersubjectieve) benadering richten we ons op de relatie therapeut-cliënt, dan wel op die van supervisor-supervisant en de parallelprocessen daarin. We werken met de relatie als diagnostisch instrument, en als instrument voor verandering.
   We onderzoeken hoe we in de relatie zowel vastzittende patronen tegenkomen, alsook de uitweg eruit kunnen vinden.
  • in de veld-georiënteerde benadering moduleert de therapeut de eigen manier van aanwezig zijn, om verandering in de situatie als geheel mogelijk te maken.
 • Fenomenologische houding
  Werkend vanuit het ‘eerste persoons-perspectief’, wordt in de fenomenologische benadering niet uitgegaan van vooruit gestelde interpretaties, maar wordt elke ervaring, situatie, en ieder mens, in haar uniciteit onderzoekend tegemoet getreden. De eerstepersoons-ervaring is hierin een diagnostisch en therapeutisch instrument.
  Het werken met diagnostisch kaders (zoals DSM V) wordt hierin niet uitgesloten, maar is louter ondersteunend in het werk met unieke mensen.
 • Belichaamd (embodied) werken
  Passend bij de fenomenologische houding speelt het lichaam, als onlosmakelijk deel en primair orgaan van ervaring, een belangrijke rol in alle aspecten van mijn werk.